Syngende skoles personalseminar

Vi oppfordrer alle Syngende skoler til å arrangere et syngende seminar med hele personalet hvert halvår. Målet er at alle lærere skal bli tryggere på å synge selv, glede seg over å synge og bli motivert og trygg på å dra i gang sang i klassene. På denne måten får alle eierskap til satsingen. I tillegg kan et slikt seminar skape nye positive sangrutiner, tradisjoner og felles repertoar blant de ansatte, noe som styrker samholdet og skolens generelle identitet.

Syngende skole-pakken leveres med opplegg til to personalseminarer som musikklærere eller andre sangkyndige personer kan holde for resten av personalet i løpet av skoleåret. Hvert seminar er beregnet til å vare i ca. 2 timer.

 

Bestill et seminar fra Syngende skole!

Syngende skoles inspiratorer står til rådighet dersom skolene ønsker å bestille seminar med en dyktig kursholder fra oss. Seminaret er delt i to: Først to timer med Kjernetroppen for å hjelpe til med planleggingen for skolen, og deretter to timer motiverende sangseminar med enkel metodikk og repertoar med alle i personalet. Seminarer fra Syngende skole kan bestilles når som helst.

Pris:

6000,- for to timers personalseminar og to timers møte med Kjernetroppen.*

5000,- per dag hvis det skal holdes flere seminarer i samme kommune, for eksempel hvis flere skoler i nærområdet eller i samme skolekrets avtaler å ha seminarer, eller kommunen velger å kjøpe seminar for flere skoler i kommunen over flere dager.*

* Reise og eventuelt opphold for seminarholderen kommer i tillegg.

 

Maksimalt antall deltakere på seminaret er 60. Dersom antallet overstiger dette koster seminaret 10.000,- (seminaret holdes da av to pedagoger). Man kan velge å slå sammen flere skoler til ett seminar, eller invitere interesserte i kommunen til et fellesseminar.

Skolen velger selv hvor mange av skolens ansatte som deltar ved seminaret. For å oppnå best mulig forankring og effekt av seminaret anbefaler vi imidlertid at flest mulig av de ansatte på skolen deltar.

Ønsker du å vite mer om seminaret eller bestille en kursholder? Send inn kontaktskjemaet nedenfor.

Jeg ønsker å bli kontaktet om personalseminar fra Syngende skole: