Å synge flerstemt trenger ikke å være så komplisert. Med enkle grep kan du få en sang til å bli helt annerledes og skape en fantastisk stemning! Her er noen tips, og videoene nedenfor viser i praksis hvor enkelt du kan gjøre det. Lykke til!

Kanonsanger. For å bli vant til å høre andre melodier enn sin egen er det fint å begynne med kanonsanger. Syng enkle kanonsanger ofte. Velg etter hvert kanonsanger der innsatsene kommer tettere. Syng for eksempel Blinke blinke stjernelill i kanon slik at innsatsene først kommer etter ordet stjernelill, etter hvert tettere (etter det andre blinke-ordet) og til slutt etter det første blinke-ordet. Forsøk også med Row, row, row your boat (s.16).

Quodlibetsanger. En quodlibet er en sammensetting av flere ulike sanger som synges samtidig. Øv først slik at sanggruppene står fordelt på forskjellige steder i rommet. Etter hvert kan gruppene stå nærmere hverandre og til slutt kan sangerne klare å synge sin sang mellom to sangere som synger hver sin egen sang. Det finnes flere quodlibetsanger i Syng det!-heftene. Se Tre engelske sanger (s.16).

Parallellsang. Parallellsang går ut på at to eller flere grupper synger samme sang, men starter på ulike toner. Be halve gruppen synge sangen fra en grunntone, mens den andre halvparten begynner fra en tone som er tre eller fire toner høyere (altså på kvarten eller kvinten). Klarer sangerne å holde på melodien? Forslag til sanger: Lisa gikk til skolen, Vem kan segla eller Tempus adest floridum.

Syng med bordun. En bordun er en tone eller en akkord som synges uendret mens noen andre synger melodien. Bruk grunntonen i sangen, og legg gjerne på kvinten (fire toner opp fra grunntonen) hvis dere vil. Finn en god rytme som passer sangen og er lett å gjenta, og syng bordunen på stavelser som la, lo, na eller do. Se også Kråkevisa (s. 19) eller Tempus adest floridum (s. 28). Det er enkelt å lage tilsvarende borduner til de fleste barnesanger. Eksperimenter og lek!

Improvisere fram stemmer. Mange sanger innbyr til å legge på en ekstrastemme, gjerne to toner (en ters) over eller under melodien. Særlig gjelder det på refrengene. La elevene forsøke å lete fram stemmer som passer! Egnede låter er La Bamba (s. 30 i Syng det! 1), Hallelujah, Kum ba Yah og The rose (fra boka Sang i Norge), Da Doo Ron Ron, Jamaica farewell og Blowin’ in the the wind.

Hold pulsen! I alt arbeid med flerstemt sang er det viktig at alle holder samme puls. Se noen forslag til morsomme pulsøvinger på side 36 i Syng det! 2.

Flere metodiske tips og instruksjons-videoer finner du i ressurs-portalen som åpner i august 2017. Les mer