FORSKNING


De fleste har opplevd det selv; hvordan sang kan løfte humøret, trøste og glede, og hvordan sang kan få en til å føle seg fysisk vel. Hva sier forskningen om hvordan sang påvirker hjernen, kroppen og fellesskapet? Her får du mange gode svar.

Det er gjort mye forskning på hvilke effekter sang kan ha på oss og på hvor godt vi lærer. Det er mange grunner til at det er viktig med sang i skolehverdagen.

Sang kan for eksempel være bra for:

  • Språkinnlæring
  • Glede
  • Inkludering
  • Kognitive prosesser
  • Pusten
  • Vennskap

Under finner du noen spennende artikler og saker som forklarer nærmere hvorfor sang har disse positive effektene.