Å synge vet vi har positive effekter, og vi synes sangen de siste årene har blitt for sjeldent praktisert. Sang bidrar til et læringsfremmende miljø: man må lese tekster og framføre sang i fellesskap. Her ligger også noe disiplin i grunnen.
— rektor ved Skatval skole, Torill Gullvåg

Meld deg på Syng det! - kurs HER