Syngende skole i praksis: 7 momenter

Hovedmålet for Syngende skole er å forankre sangen som en naturlig del av skolehverdagen. For å oppnå dette har utarbeidet en modell basert på syv momenter som utgjør den praktiske gjennomføringen av programmet. Ved å gjennomføre disse 7 momentene vil skolen oppnå både en positiv holdningsforandring til sang hos elever og lærere, og få de nødvendige metodiske verktøyene som trengs for å beholde sangen som en aktiv del i skolens liv. 


De 7 momentene:

  • Forankre prosjektet hos ansatte og elever
  • Kompetanseheving for lærere og elever
  • Organisere daglig sang for alle elever
  • Systematisere skolens samlede sangaktiviteter og tradisjoner
  • Etablere skolens repertoar
  • Samhandle med andre kulturaktører i lokalmiljøet
  • Profilere prosjektet internt og eksternt

Skolens egen plan

Alle Syngende skoler lager en plan for hvordan de skal gjennomføre de 7 momentene. For satsingsskolene er planen et vedlegg til avtalen med Musikk i Skolen som rektor undertegner, og skolen forplikter seg til å gjennomføre den. Planen skal lages i samarbeid mellom kjernetroppen og rektor, men vi oppfordrer dere til å inkludere lærerne i størst mulig grad i utformingen.

Eksempler på tiltak innen hvert av de 7 momentene finnes i Kjerntropphåndboka som sendes alle Syngende skoler både i posten og elektronisk.