BLI EN SYNGENDE SKOLE

Vil din skole satse på sang som en positiv og synlig aktivitet i skolehverdagen, og på den måten styrke både læringsmiljøet og det psykososiale miljøet på skolen?

Noen lærere elsker å synge og bruker mye sang i undervisningen, mens andre synes det er ubehagelig eller unødvendig. Flere lærere mener også at deres oppgave kun er å undervise i det faget som er innenfor deres kompetanse, og at sang ikke hører til der. Alt dette er helt i orden! Vårt mål er at elevene skal få anledning til å synge hver dag, og ikke miste muligheten til å utvikle sangstemmen, oppleve gleden ved å synge, og uttrykke seg gjennom sang. I en Syngende skole er lærernes oppgave å legge til rette for dette. Det er selvsagt flott om alle lærerne kan være formidlere av sang, fordi elevene vil glede seg over å synge sammen med dem, men det er ikke nødvendig at alle lærere er forsangere i klassen. Vi hjelper dere!

Syngende skole i praksis: De 7 momentene

Modellen for Syngende skole er utviklet over tre år. Takket være utprøving og tilbakemeldinger fra våre satsingsskoler har vi kommet fram til de syv områdene som er viktige å utvikle for å oppnå målsettingen med Syngende skole: Å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen.

Les om de 7 momentene her.

Dette får en Syngende skole

Alle Syngende skoler får tilsendt en prosjektplan som er basert på De 7 momentene. Med utgangspunkt i denne lager skolen sin egen strategi for gjennomføring av modellen - akkurat så omfattende som dere selv ønsker.

Syngende skoler får abonnement på Sangbanken, håndbok og materiell til lærere, to gratis plasser på Syng det!-kurs i november og effekter til elevene. I tillegg kommer nyhetsbrev, og rådgivning ved behov. Se detaljer lenger ned på siden.

Priser skoleåret 2018-19:

For skoler med inntil 200 elever:        5000 kr pr. skoleår.
For skoler med flere enn 200 elever:  5500 kr pr. skoleår.

Skoler som er medlem av Musikk i Skolen får 10% rabatt.

Skoler i en Syngende kommune får 10% rabatt.

Rabattene kan ikke legges sammen.

 

Syngende skole-pakken detaljert: 

ABONNEMENT PÅ SANGBANKEN: Sangbanken er en nettressurs rettet mot lærere i grunnskolen, med et bredt sangrepertoar som vil fenge barn aldre. Sangbanken består av fire deler: Sanger, metodikk, idébank og fellessamlinger.

Sangene spenner fra enkle sangleker, via sanger med bevegelse og rytmikk til kanon og flerstemte låter som virkelig groover. Alle sangene presenteres med video eller ledsages med lydspor, og er lagt i et toneleie tilpasset barns stemmer. Repertoaret er i hovedsak valgt ut med tanke på at det skal kunne synges når som helst – og hvor som helst. I sangbanken det også korte metodikkvideoer som gjør det morsomt og ufarlig å dra i gang sang med elevene, og enkelt å hjelpe elevene med å synge godt. I tillegg finner du gode forslag til aktiviteter, opplegg, og innhold til fellessamlinger m.m. Les mer om Sangbanken.

TO KURSPLASSER PÅ SYNG DET! KURSET:  Kursene tar over etter de populære Kor Arti'-kursene som ble avsluttet høsten 2016. Vi samarbeider med Norsk Kulturskoleråd slik at kurset  i fortsettelsen inneholder repertoar fra både Syngende skole og Kor Arti' - i tillegg til noen herlige overraskelser. Med andre ord: De glade sangkursene lever videre! Les mer om Syng det!-kurs.

SYNG DET! 1 / SYNG DET! 2: Hefte med sanger og enkel metodikk, rytmikk og bevegelse. Sangheftet er til hjelp og inspirasjon for alle lærere på skolen. Tilhørende lydfiler og instuksjonsvideoer ligger i Sangbanken.

PLANLEGGINGS- OG FORANKRINGSVERKTØY: Materiale som hjelper skolen med bli en aktiv Syngende skole. Skolen får blant annet: 

- To sangårshjul (for småskole og mellomtrinn)
- Prosjektplan som skolen selv fyller ut
- Kjernetropphåndbok til de ansatte som tar ansvar for å drive satsingen framover
- Opplegg til to personalseminarer
- Ukeplaner til planlegging
- Forslag og innspill til hvordan sang kan brukes som en enkel og effektiv aktivitet i skolehverdagen og i de ulike fagene. 

Verktøyene skal være til støtte og inspirasjon, og brukes slik skolen selv ønsker.

EFFEKTER TIL KLASSEROMMET: Elementer som bidrar til å forankre Syngende skole hos elevene: Sangtimeplaner (kopieringsoriginaler), sangbuttons for skolens sangambassadører, sangbokmerker til nedlasting og laminering, og "Vi er en syngende skole"-plakat.
 

NYHETSBREV OG RÅDGIVING
 

NETTVERK: Skolen blir en del av Syngende skole-nettverket. Gjennom nettverket kan skolene dele erfaringer, få råd og tips, bli inspirert og knytte kontakter. Syngende skole har blant annet en aktiv Facebookgruppe der både lærere på skolene og våre pedagoger er aktive.  

 

 
Alle skoler burde være Syngende skoler!
— Barbro Helgesen, rektor ved Bjørnemyr skole