Korte, morsomme sanger som fungerer kjempefint uten komp eller bakgrunnsmusikk. Enkle å lære, enkle å lære bort. 

Alle sanger

 

Flere sanger finner du i ressursportalen som åpner i august 2017. Les mer