MUSIKK I SKOLEN - OPERATØR FOR SYNGENDE SKOLE

Syngende skole er en del av Krafttak for sang, men utvikles og driftes av Musikk i Skolen. Syngende skoler får halv pris på medlemskap hos oss. Musikk i Skolen er en aktiv og sterk medlemsorganisasjon for alle som er opptatt av å styrke barn og unges læringsarenaer med praktisk-estetiske virkemidler. Vi arrangerer konferanser og fagsamlinger som Musikklærernes dag og tar initiativ til kurs og arrangementer som Skolenes Sangdag. Vi er medarrangør for Veslefrikk og MusTek. 

Nettressursbanken Musikkpaletten er gratis for våre medlemmer og utgivelsene i serien Musikk i Skolen inspirerer er rimelige undervisningsmateriale til alle som trenger gode musikkopplegg for barn og unge.

I tillegg til å gi store medlemsfordeler bidrar ditt medlemskap til at Musikk i Skolen får større gjennomslagskraft i vårt arbeid for å styrke barn og unge kulturelle oppvekstvilkår.