ABONNER PÅ SANGBANKEN

I oktober 2017 ble Sangbanken lansert. Noe for din skole?

Sangbanken er en nettressurs rettet mot lærere i grunnskolen, med et bredt sangrepertoar som vil fenge barn aldre. Sangbanken består av fire deler: Sanger, metodikk, idébank og fellessamlinger. Se mer på www.sangbanken.no.

Sanger: Sangene spenner fra enkle sangleker, via sanger med bevegelse og rytmikk til kanon og flerstemte låter som virkelig groover. Alle sangene presenteres med video eller ledsages med lydspor, og er lagt i et toneleie tilpasset barns stemmer. Repertoaret er i hovedsak valgt ut med tanke på at det skal kunne synges når som helst – og hvor som helst. Derfor er dette for det meste sanger uten akkompagnement, som låter kjempefint med kun sangstemmene. På denne måten får også elevene trent på å lytte til både egen og andres stemme, og utvikler gehøret.

Metodikk: Med korte artikler og små videoer presenteres leker og øvelser for å lære bort sang, starte og stoppe en sang, trene på å synge rent og andre sangrelaterte temaer. I tillegg finnes en rekke tips for hvordan du kan bruke sang og lek i undervisningen som verktøy for å skape ro, få opp energien, få gode overganger og så videre.

Idébank: Her finnes enkle tips til sangaktiviteter, til hvordan man kan skape motivasjon blant elever og kollegaer, og hvordan du kan organisere sangaktivitetene slik at det blir gode og forutsigbare sangrutiner på skolen.  

Fellessamlinger: Disse oppleggene for fellessamlinger med elevene inneholder sanger, forslag til overganger og av og til en fortellerstemme eller enkelt skuespill. Oppleggene kan brukes slik de er eller gi idéer til samlinger skolen ønsker å gjennomføre.

 

Med Sangbanken ønsker vi:

  • å gi lærere som ikke vanligvis bruker sang inspirasjon, motivasjon og støtte til å synge med elevene
  • å gi lærere som er trygge på å lede sang i klassen nytt repertoar, spennende tips og nye idéer.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller innspill til Sangbanken. Send en melding eller kontakt oss på telefon 94084070.

 

Priser:

Skoler med inntil 200 elever: 1800,-

Skoler med flere enn 200 elever: 2300,-

 

Kampanjepris skoleåret 2017-2018:

Skoler med inntil 200 elever: 1450,-

Skoler med flere enn 200 elever: 1900,-

 

10% rabatt for medlemmer i Musikk i Skolem

20% rabatt for skoler i en Syngende kommune

 

Abonnementet følger skoleåret og gjelder fra 1. juli til 30. juni påfølgende år.