HVA ER EN SATSINGSSKOLE? 

Hva gjør en satsingsskole?

En satsingsskole er en skole som satser på sang - og vi satser på dere! Forskjellen mellom vanlige Syngende skoler og satsingsskolene er at sistnevnte forplikter seg til å følge en avtale som inngås med Musikk i Skolen, og samtidig får en rekke ressurser fra oss for å gjennomføre prosessen på skolen. Modellen er treårig, men skolen forplikter seg til kun ett år om gangen. En innvilget søknad gjelder imidlertid for tre år, skolen trenger ikke å søke på nytt for hvert år.

Syngende skole handler først og fremst om en dreining av fokus mot mer sang i undervisningen, og ikke om å gjøre store endringer eller innføre helt nye oppgaver. Dere tar utgangspunkt i eksisterende sangtradisjoner og -aktiviteter og utarbeider en plan for hvordan skolen skal jobbe med Syngende skole-modellen gjennom året. Dere får utfyllende forslag fra oss som kan benyttes dersom dere ønsker det.

FYRTÅRN FOR SANG
Satsingsskolene skal være fyrtårn for skoler som ønsker å synge mer. Dere trenger ikke være kjempegode på sang fra før, men ha et felles ønske i kollegiet om å ta i bruk mer sang i alle klasser. En satsingsskole skal vise andre hvordan dere jobber med sang, både i kollegiet og med elevene, til inspirasjon og motivasjon for andre. Det gjøres ved å være i dialog med oss i Syngende skole, svare på oppfølgingsspørsmål og jevnlig sende oss enkle bilder og informasjon om hva dere holder på med. Hensikten er at andre lærere og skoler skal se dette og tenke «det kan vi få til her hos oss også!» eller «å, den sangen var fin, den hadde elevene mine likt». På den måten får vi spredd sang og metodiske idéer til flere skoler, som ikke deltar i satsingen men ønsker at elevene skal få synge mer. Satsingsskolene skal hjelpe oss med å være eksempler til etterfølgelse for andre, slik at enda flere elever enn i dag skal få oppleve sang som uttrykksform og som middel til læring. Informasjonen spres nasjonalt gjennom Syngende skoles sekretariat.

PRIS: Satsingsskoler i Syngende skole betaler en egenandel på kr. 1800,-

Vi inviterer alle motiverte skoler til å drøfte Syngende skole i kollegiet og sammen ta avgjørelsen om å søke om å bli en satsingsskole.

Søknadsskjema for 2018/19 vil være tilgjengelig fra februar 2018. Søknadsfrist offentliggjøres her og i våre kanaler i februar.

 

SE ÅRETS SATSINGSSKOLER