HVA FÅR EN SYNGENDE SKOLE?

Vi får tilgang til både kompetanse, opplegg og sanger gjennom prosjektet. Vi får også tatt vare på gamle sangskatter, samtidig som nye sanger blir lært og tatt i bruk.
— Rektor ved Skatval Skole, Torill Gullvåg

 

EN SYNGENDE SKOLE FÅR: 


ABONNEMENT PÅ SANGBANKEN: Den inneholder bredt repertoar på bokmål og nynorsk, knyttet til fag, årstider, temaer som vennskap og fred, med ulike vanskelighetsgrader. Lydspor og videoer hjelper både lærer og elever ved innlæringen, og gir instruksjon til rytmikk og bevegelser. Sangene kan enkelt tas i bruk av alle lærere og krever ikke lydfiler, CD-spillere eller andre tekniske hjelpemidler i klasserommet - elevene dine kan synge hvor som helst, når som helst. I ressursportalen er det også korte metodikkvideoer for lærere som gjør det morsomt og ufarlig å dra i gang sang med elevene, og enkelt å hjelpe elevene med å synge godt. I tillegg finner du gode forslag til aktiviteter, opplegg, og innhold til fellessamlinger m.m
 

TO KURSPLASSER PÅ SYNG DET! KURSET:  Kursene tar over etter de populære Kor Arti'-kursene som ble avsluttet høsten 2016. Vi samarbeider med Norsk Kulturskoleråd slik at kurset  i fortsettelsen inneholder repertoar fra både Syngende skole og Kor Arti' - i tillegg til noen herlige overraskelser. Med andre ord: De glade sangkursene lever videre! 
 

SYNG DET! 1: Hefte med sanger og enkel metodikk, rytmikk og bevegelse. Sangheftet er til hjelp og inspirasjon for alle lærere på skolen. Tilhørende lydfiler og instuksjonsvideoer ligger i ressursportalen.
 

 PLANLEGGINGS -OG FORANKRINGSVERKTØY: Materiale som hjelper skolen med bli en aktiv Syngende skole. Skolen får blant annet: 

- Et flott sangårshjul
- Prosjektplan som skolen selv fyller ut
- Kjernetropphåndbok til de ansatte som tar ansvar for å drive satsingen framover
- Opplegg til to personalseminarer
- Ukeplaner
- Veiledning og opplegg for elever som er sangambassadører.
- Forslag og innspill til hvordan sang kan brukes som en enkel og effektiv aktivitet i skolehverdagen og i de ulike fagene. 

Verktøyene er både inspirasjon og støtte, og brukes slik skolen selv ønsker.

EFFEKTER TIL KLASSEROMMET: Elementer som bidrar til å forankre Syngende skole hos elevene: Sangtimeplaner (kopieringsoriginaler), sangbuttons for skolens sangambassadører, sangbokmerker til nedlasting og laminering, og "Vi er en syngende skole"-plakat.
 

NYHETSBREV OG RÅDGIVING
 

NETTVERK: Skolen blir en del av Syngende skole-nettverket. Gjennom nettverket kan skolene dele erfaringer, få råd og tips, bli inspirert og knytte kontakter. Syngende skole har blant annet en aktiv Facebookgruppe der både lærere på skolene og våre pedagoger er aktive.