HVA ER SYNGENDE SKOLE?

Syngende skole er en nasjonal satsing på sang rettet mot elever i norsk grunnskole, og er et av programmene under Krafttak for sang. Syngende skole utvikles og driftes av Musikk i Skolen. Inspirasjonskilden for satsingen er det britiske sangprogrammet SingUp. Tidligere var det kun mulig å bli en Syngende skole ved å søke om å være satsingsskole. Fra og med skoleåret 2017-18 ble det åpnet for at alle skoler kan bli Syngende skoler. Det er fortsatt mulig å søke om å være satsingsskole.

Målsetting

Syngende skole springer ut av et ønske om å sikre sangens plass i den norske skolehverdagen, side om side med naturfag, matematikk og leseundervisning. 

Vi ønsker at dagens generasjon barn og unge skal få anledning til å bli kjent med og utvikle sin egen stemme og få et felles repertoar de kan eie resten av livet.
Sangaktiviteten bidrar til en styrket identitetsfølelse og til å bygge en mer bevisst og stødig kulturell grunnmur.

Syngende skoler jobber for å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen til alle eleveneDet skjer gjennom: 

  • At skolen skaper en positiv holdning til sang
  • Å styrke sang som et aktivt virkemiddel for et bedre skole- og læringsmiljø
  • Å gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å kunne sette i gang sang
  • At skolen etablere permanente systemer for å sikre daglig sang for alle skolens elever

Hvorfor Syngende skole?

Sang kan bidra til et mer positivt læringsmiljø, til bedre psykisk helse for den enkelte og til et mer inkluderende psykososialt miljø. Forskning peker på at sang og felles musisering har positiv effekt både på kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse, motivasjon og psykisk helse. Sang kan forebygge mobbing og bidra til en naturlig integrering av barn fra andre kulturer og språk. Gjennom sangen skapes også tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial eller geografisk bakgrunn og alder. Ikke minst er det viktig at både elever og lærere får et sunt og bevisst forhold til sin egen tale- og sangstemme.

Å bli en Syngende skole er å si ja til en endringsprosess for å gjøre sang til en levende del av skoledagen for alle elever. Med motiverende lærerkurs og innføring av sangambassadører i klassene senkes terskelen for å la barna synge, også for de lærerne som ikke er komfortable med å synge selv.

I en Syngende skole får hele personalet tilgang til Sangbanken. I tillegg får skolen materiell for å gjennomføre satsingen, en håndbok med tips til organisering, og plakater og buttons til glede for elevene. To plasser på Syng det!-kurs er også inkludert.

Den enkelte Syngende skole bestemmer selv hvordan de vil gjennomføre prosessen med utgangspunkt i tilsendt materiell.

Syngende skole i praksis: De 7 momentene

Modellen for Syngende skole er utviklet over tre år. Takket være utprøving og tilbakemeldinger fra våre satsingsskoler har vi kommet fram til de syv områdene som er viktige å utvikle for å oppnå målsettingen med Syngende skole: å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen.

Les om de 7 momentene her.

Hvordan bli en Syngende skole?

Det er enkelt å bli en Syngende skole - det gjøres ved å registrere seg og dermed kjøpe Syngende skole-pakken som blant annet inneholder tilgang til Sangbanken, materiell, kursplasser og effekter. En forutsetning for å lykkes med prosessen er å først diskutere saken med personalet. Dersom det er stor enighet om å prøve seg som Syngende skole vil motivasjonen være god, og mulighetene uendelige!

Les mer om priser og hva skolen får ved å trykke på knappen Bli en Syngende skole. Her finner du også registreringsskjema.

Satsingsskolene

Hver vår utlyser vi plasser for nye satsingsskoler påfølgende skoleår. De skolene som på grunnlag av søknaden blir valgt ut som satsingsskoler får ekstra ressurser i form av personalseminarer og oppfølging. Samtidig forplikter skolene seg til å lage en gjennomføringsplan som de følger, og til å være fyrtårn for andre Syngende skoler.

Les mer om å være satsingsskole her.

 

Vi ønsker alle skoler hjertelig velkomne til Syngende skole!