Mange elever synger mye, men minst like mange synger sjelden på skolen. For å sikre at alle elever på alle trinn synger hver dag er det nødvendig med noe organisering. Skolen lager en månedlig eller ukentlig plan for hvordan dere vil organisere sangen – kanskje disse idéene kan være til hjelp?

  • Planlegge sangaktiviteten, for eksempel per uke. Ta i bruk Syngende halvårsplan (planleggingsverktøy for læreren) og Syngende timeplan (ny hver uke, til klasserommet). På denne måten er du sikker på at barna får synge, og lærerne selv har en forutsigbarhet. Du finner dem her.
  • Ha morgensang i alle klasser. Bli enige på fellesmøtet om at alle dager skal starte med en sang, uansett hvilket fag eller klassetrinn det er. Sangambassadørene eller læreren starter sangen, og vips! har dere fått sunget, fått en god start på dagen, og skapt ro og konsentrasjon i løpet av fem minutter. Øv inn sangen på fellesmøtet, og bytt sang ukentlig eller månedlig.
  • La en sang være ukas sang, som står på ukeplanen slik at foreldre også kan se den. Lær den i fellestiden, og la det gå på rundgang blant lærerne å velge sang.
  • Ukens sangstund: En dag i uken møtes trinnet eller noen klasser til en liten sangstund.
  • Trinnenes sangstafett: Sang-stafettpinnen går ukentlig fra trinn til trinn eller klasse til klasse, som sender en sangutfordring videre til nestemann. Klassen som avleverer stafettpinnen synger for den klassen som får den.
<<<