Vi ønsker å fortsette som Syngende skole 2017/18!

Vi har gjennomført Syngende skole i minimum ett år og ønsker nå å videreføre satsingen på egen hånd.

Vi fortsetter å arbeide med de 7 momentene for å forankre sang som en naturlig del av skolehverdagen (kryss av for hvert moment nedenfor).

Med denne bekreftelsen vil skolen bli registrert og synliggjort som Syngende skole, og kontaktpersonen vil få jevnlige nyhetsbrev.

Kontaktpersonen for skolen vil få en e-post med bekreftelse og oversikt over de 7 momentene etter registrering.

Kontaktperson *
Kontaktperson
1. Forankring av satsingen blant lærere og elever *
2. Kompetanseheving blant lærere og elever *
3. Organisering av daglig sang i undervisningen *
4. Systematisering av skolens samlede sangaktiviteter og tradisjoner. *
5. Etablering av skolens repertoar. *
6. Samhandling med familie, andre institusjoner og kulturaktører lokalt. *
7. Profilering av skolen som en Syngende skole *

Vi ønsker dere gode sangstunder og lykke til med satsingen!