Din tanke er fri

 

 Internasjonalt / Engelsk / Bevegelser / Video/ 9-11, 11-13

Din tanke er fri
Hvem tror du den finner.
Den flykter forbi
Slik skygger forsvinner. 
Den kan ikke brennes
Av fiender kjennes
:/: Og slik vil det alltid bli
Din tanke er fri:/:

Jeg tenker hva jeg vil
Mitt ønske bestemmer. 
I stillhet blir det til, 
i ukjente drømmer. 
Min tanke og lengsel
vil bryte hver stengsel. 
:/:Og slik vil det alltid bli
Min tanke er fri:/:

Og tvinges vi inn
Bak jernslåtte dører. 
Da flykter den vind
som tankene fører
Fordi våre tanker
Kan rive ned skranker. 
:/:Og slik vil det alltid bli
Vår tanke er fri:/: