Tempus Adest Floridum - Tre versjoner

Bruk tid på å øve inn teksten rytmisk først. Lek med den, lag et talekor eller en rap, les den i kanon eller med ulike stemninger og karakterer. Legg på melodien når elevene kan teksten godt.

Tekster, noter, metodikk, råd til hvordan treffe tonen, og andre gode tips finner du i sangheftet Syng det! 2