Syng og Lær

Syng og Lær, av Tom Næss, er en serie med sangbøker. Bøkene er delt opp i ulike fag.

Syng og Lær Matematikk - med 2 CD'er
Boka er delt opp i følgende kapitler: Telling, Regnemåtene, Gangesanger og Praktisk Regning. Totalt inneholder boka hele 53 matematikksanger! Kjøp den for kr. 259 hos notebutikken.no.

Syng og Lær Norsk - med 2 CD'er
Alfabet, lyd og bokstavsanger. Her lærer man bokstavene og alfabetet. Her er sanger om vokaler, konsonanter og diftonger og mye mer. Kjøp den for kr. 259 hos notebutikken.no.

Syng og Lær Samfunnsfag - med 2 CD'er
Boka er delt opp i følgende kapitler: Historie, geografi og samfunnskunnskap. Temaene passer godt for 1-5. trinn. Kjøp den for kr. 259 hos notebutikken.no.

Syng og Lær RLE - med 3 CD'er
Syng og Lær RLE er en videreføring av det gamle kristendomsfaget og representerer en helt ny bok der blant annet filosofi og etikk har fått behørlig plass, og der alle religioner er representert. Kjøp den for kr. 299 hos notebutikken.no.

Syng og Lær Naturfag
Denne boka har Margaret Heldor vært medforfatter av. Kjøp den for kr. 259 hos notebutikken.no.

Du kan kjøpe bøkene i serien Syng og Lær hos notebutikken.no. Alle bøkene koster kr. 259, unntatt Syng og Lær RLE som koster kr. 299.