Følgesvenner

«Et bedre redskap til å formidle sangglede, kulturhistorie og menneskelig klokskap tror jeg knapt finnes.» – Inge Eidsvåg om Følgesvenner i bladet Utdanning.

I Følgesvenner finner du 375 sanger og en CD med 95 av sangene sunget av noen av våre fremste utøvere. Dette er en sangbok med hovedvekt på norske sanger, gamle og nye folkeviser, sanger med et moderne uttrykk og et rikt utvalg samiske sanger. Boken har også sanger fra Norden og fra land i Asia, Afrika, Midtøsten og Middelhavsområdet. Her er sanger til årstider og høytider, fag og temaer i grunnskolen. Følgesvenner er innkjøpt av Norsk Kulturråd. Boken er skrevet av Hanne Weisser og gitt ut av Olifant Forlag.

Følgesvenner har syv kapitler som følger den musikkfaglige progresjonen i grunnskolen. De tre første kapitlene har sanger for småskolen. De fire siste kapitlene har sanger for mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og her er sangene arrangert for kanon og flerstemt sang, med mange to-, tre- og firstemte sanger.

De eldste sangene handler om en fjern fortid, andre sanger er fra det siste hundreåret. Ett kapittel er viet sanger og folkeviser som har tilknytning til jordbruk og fiske, reindrift og gjeterliv. I små fortellinger blir sangene knyttet til levd liv, og ukjente ord og uttrykk får sin forklaring. Sangtekster fra andre land blir oversatt. Med boken følger det CD der 95 av sangene blir sunget av Trio MediævalUnni Løvlid, Benedikte Kruse, Anine Kruse Skatrud og Laila Finvik Pettersen.

Les mer her

Du kan lese mer om boken og bestille den her.