Gjettesang

Gjettesang er en praktisk liten sang for å trene på bokstavlyder og ord - og være først til å gjette, så klart.

Bestem deg for et ord, for eksempel krone. Syng første bokstaven i ordet du har valgt mens du mimer ordet. Det er om å gjøre for elevene å være den første til å gjette hvilket ord du har tenkt på. 

Du synger: 
"Jeg har et ord det begynner med (valgt bokstavlyd)"

Elevene svarer:
"Hun/han har et ord, det begynner med (gjentar din bokstavlyd"

Du synger:
"Kan du gjette hva det er?"

Elevene svarer:
"Kan vi gjette hva det er?"

Du synger: 
"Når jeg nå viser dette her", og så mimer du ordet ditt. Førstemann til å gjette riktig ord!

Syngendeskole_Gjettesang

Flere sanger finner du i ressursportalen som åpner i august 2017. Les mer