Sanglek: Åh, Alele - Video

Dette er en sanglek der alle står i ring og hermer etter en leder. Lederen lager nye varianter av "sangen" for hver runde, her er det bare fantasien som setter grenser. Etter hvert kan ledelsen gjerne overlates til en elev, som får lov til å leke seg, og glede seg over å se sine medelever herme.

TEKST:

Åh alele (Åh alele)
A-kari-kitsji-komba (A-kari-kitsji-komba)
A-masa-masa-masa (A-masa-masa-masa)
Å, ba-e, ba-i, ba-å (Å, ba-e, ba-i, ba-å)

Forslag til variasjoner:
Lyst/mørkt, sint/glad, forsikti/ty-de-lig, gråtende/lattermild osv.