SØK OM Å BLI EN SATSINGSSKOLE! 

Dere satser på sang og vi satser på dere!

Det er mulig å søke om å bli en satsingsskole i Syngende skole. Det betyr at skolen får en mengde ressurser fra oss til hjelp med å implementere sang på skolen i større grad enn i dag. Skolen skal gjennomføre Syngende skole-modellen og vise andre skoler hvordan man kan jobbe med å få mer sang i skolen. Dere trenger ikke være kjempegode på sang fra før, men ha et felles ønske i kollegiet om å ta i bruk mer sang i alle klasser. Alle ansatte på en Syngende skole er en del av satsingen - både den som elsker å synge og den som synes sang er litt utenfor komfortsonen skal ha sin plass. 

Skoleåret 2017/2018 har vi 20 satsingsskoler over hele landet, og vi søker etter nye skoler til høsten 2018. Satsingsskolene deltar i en 3-årig satsing, men skolen forplikter seg kun til ett år av gangen.

I likhet med vanlige Syngende skoler er målet å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen.Dette oppnås gjennom:

  • At skolen skaper en positiv holdning til sang
  • Å styrke sang som et aktivt virkemiddel for et bedre skole- og læringsmiljø
  • Å gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å kunne sette i gang sang
  • At skolen etablere permanente systemer for å sikre daglig sang for alle skolens elever

For å oppdette vil vi gjøre følgende

  • Aktiv kontakt dialog med kjernetroppene hos skolene.
  • Oppfølging og kompetanseheving i form av et personalseminar pr. semester hvor vi kommer til skolen.
  • Inkludert to gratisplasser på Syng-det kurs hver høst.
  • Full tilgang til Sangbanken.
FB_Syngendeskole_Askim_2017_LarsOpstad_059.jpg

Hva gjør en satsingsskole i Syngende skole?

Forskjellen mellom vanlige Syngende skoler og satsingsskolene er at sistnevnte forplikter seg til å følge en avtale som inngås med Musikk i Skolen, og samtidig får en rekke ressurser fra oss for å gjennomføre prosessen på skolen. Modellen er treårig, men skolen forplikter seg til kun ett år om gangen. En innvilget søknad gjelder imidlertid for tre år, skolen trenger ikke å søke på nytt for hvert år.

Syngende skole handler først og fremst om en dreining av fokus mot mer sang i undervisningen, og ikke om å gjøre store endringer eller innføre helt nye oppgaver. Dere tar utgangspunkt i eksisterende sangtradisjoner og -aktiviteter og utarbeider en plan for hvordan skolen skal jobbe med Syngende skole-modellen gjennom året. Dere får utfyllende forslag fra oss som kan benyttes dersom dere ønsker det.

FYRTÅRN FOR SANG
Satsingsskolene skal være fyrtårn for skoler som ønsker å synge mer. Dere trenger ikke være kjempegode på sang fra før, men ha et felles ønske i kollegiet om å ta i bruk mer sang i alle klasser. Som satsingsskole skal dere vise andre hvordan dere jobber med sang, både i kollegiet og med elevene, til inspirasjon og motivasjon for andre. Det gjøres ved å være i dialog med oss i Syngende skole, svare på oppfølgingsspørsmål og jevnlig sende oss enkle bilder og informasjon om hva dere holder på med. Hensikten er at andre lærere og skoler skal se dette og tenke «det kan vi få til her hos oss også!» eller «å, den sangen var fin, den hadde elevene mine likt». På den måten får vi spredd sang og metodiske idéer til flere skoler, som ikke deltar i satsingen men ønsker at elevene skal få synge mer. Satsingsskolene skal hjelpe oss med å være eksempler til etterfølgelse for andre, slik at enda flere elever enn i dag skal få oppleve sang som uttrykksform og som middel til læring. Informasjonen spres nasjonalt gjennom Syngende skoles sekretariat.

PRIS: Satsingsskoler betaler en egenandel på kr. 1800,-

Vi inviterer alle motiverte skoler til å drøfte Syngende skole i kollegiet og sammen ta avgjørelsen om å søke om å bli en satsingsskole.

Trykk her for å søke om å bli en satsingskole.

Søknadsfristen er 15. mai 2018