Vi vil søke om å bli en satsingskole

Vi får

 • Syngende skole-pakke og tilgang til Sangbanken
 • Kompetansehevende seminarer
 • To kursplasser på Syng det!-kurs

Vi vil:

 • Engasjere hele kollegiet i Syngende skole
 • Vise andre skoler hvordan vi jobber med sang
 • Jobbe aktivt med å integrere sang i skolehverdagen

 

   

   

   

   

   

   

  Søknadsfrist er 15. mai 2018

  Jeg har gjort meg kjent med de tidsmessige og økonomiske forpliktelsene skolen har som satsingsskole *
  Kryss av på alle punktene