Sannsynligvis har skolen din flere faste sangaktiviteter eller sangtradisjoner. Lag en oversikt over hva disse er, og se hvor det er plass til flere!

Skolen skal etablere en fysisk eller digital mappe med oversikt over aktivitet og tradisjon ved skolen i løpet av skoleåret som alle ansatte har enkel tilgang til.

Skolen arrangerer felles sangaktivitet for alle elever (enten hele skolen samlet eller inndelt i mindre enheter) minst tre ganger i semesteret.

 • Lag et årshjul og heng opp på lærerrommet. Hva gjøres allerede på skolen? Har skolen hatt tradisjon for noe tidligere som kan hentes opp igjen?

Aktiviteter kan være:

 • La felles sangsamlinger eller fagsamlinger med sang bli faste innslag hvert halvår.
 • Kombiner felles sangstund med samarbeid med eksterne aktører som barnehager, skoler og eldreinstitusjoner.
 • Arranger tverrkunstnerisk konsert med sang og bilde, sang og dans, sang og film eller lignende
 • Singer/songwriter-konkurranse
 • Skolens ”korslag”
 • Sette opp musikal/revy/mindre syngespill
 • Gjennomføre høst-/Jule-/Vinter-/Vår-/Sommer/17.maikonsert/andre temakonserter
 • ”Lærerne på scenen” - endelig er det lærerne som underholder!
 • Gjennomføre ”Hele trinnet synger” eller ”Hele skolen synger”-konserter
 • Skolens månedssang
 • Månedens sangstund. Her synges sanger fra den siste måneden. For eksempel knyttet opp mot et tema.
 • Opprette lærerkor, skolekor, eller hva med foreldrekor?
 • Sang på foreldremøter - ta sjansen! Dette er morsommere enn du tror!